Kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų ir ribų nustatymas.

Žemės sklypo kadastriniai (geodeziniai) matavimai susideda:

  • Lauko darbų – tai žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinačių nustatymas ir pažymėjimas riboženkliais. Žemės sklype esančių statinių, įrenginių atvaizdavimas.
  • Kadastro duomenų bylos – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.

Kadastrinių (geodezinių) matavimų metu:

  • nustatoma žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės;
  • apskaičiuojamas žemės sklypo plotas;
  • atvaizduojamas žemės naudmenų kontūrus;
  • pažymimi žemės naudojimo apribojimai ir servitutai (žemės servitutas – tai teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą);
  • sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą;
  • parengiamas žemės sklypo planas.
Tacheometras_miske

Parašykite mums

© 2019 GeoTikslumas.lt Visos teisės saugomos.

Uždaryti